Gouaches, aquarel·les i tintes                                                                  Sortir   

L'obra d'en BON és molt variada tant en tècnica com en motius i finalitat. A més de les caricatures de tot tipus de personatges, destaquen les autocaricatures en les que l'autor es representa en les seves tasques, affeccions i vida familiar. Un altre grup important d'obra recullen impressions dels seus viatges per la geografia espanyola i del nord d'Africa. En el seu temps, aquestes terres estaven plenes de tipus populars encara amb les vestimentes i costums tradicionals. No es tracta de manifestacions folcloristes sinó plenament vives. I encara, a partir dels costums populars en BON elabora imatges arcaitzants autèntiques icones d'un temps perdut. Encara cal afegir les imatges netament futuristes que coviuen amb les més tradicionals a la manera dels ninotaires clàssics. Segurament, en BON és el dibuixant amb un espectre més ampli de tots els que han sorgit al nostre País.