Ayné                                                                  Sortir   

Antoni Ayné Esbert (Barcelona. 1920 - Mataró, 1980). Una de les seves especialitzacions foren les historietes amb animals antropomorfos. Fill d'escultor, ben jove s'inicià com a dibuixant litogràfic.  Començà a dibuixar pel TBO des dels 18 anys i una de les historietes que se li recorden més és la que titulava "Joaquinete y su chupete". Altres revistes infantils, en les que col·laborà van ser les publicacions Nicolàs, Pocholo, La Risa o Pulgarcito. Altres personatges seus que tingueren una bona acceptació foren Don Triqui, Rabanito y Cebollita, Narizán de la Selva i el Conejito Atómico. Va tenbir una producción certament extensa i, a més del TBO, va trebalar per a Bruguera, Clíper,  Marco i Valenciana. Va deixar de publicar a mitjans dels anys seixanta.