Ricard Opisso                                                                   Sortir   

Obres d'exposició                            Imatges d'alta definició

Les obres més destacades de les que presentem corresponen als originals que Ricard Opisso elaborà per a la seva exposició i venda en les galeries de Barcelona que freqüentà. A diferència de les obres destinades a la reproducció gràfica en llibres i revistes, aquestes obres són majoritàriament acolorides i d'unes dimensions apropiades per al seu emmarcat i presentació com a obres úniques. Són, per dir-ho d'alguna manera, "els quadres de l'Opisso". Algunes de les obres que presentem són realment excepcionals tant per les seves dimensions com per la seva temàtica i per l'excel·lència del seu tractament pictòric. Algunes d'aquestes obres tenen els ecos d'aquell París que emetia cants de sirena arreu del món. Altres són escenes nostrades amb fidel detall d'un món rural que es dissolia en les ciutats creixents i altres representen escenes dels carrers i platges de Sitges, Mataró o Barcelona amb especial presència de la feminitat i l'elegància.

És precisament l'execució d'obres d'aquest nivell allò que separa l'Opisso d'un simple dibuixant ninotaire de revistes. L'auge que  experimenta el còmic actual mostra encara més clarament la ratlla que per a molts dibuixants resulta o ha resultat infranquejable: la creació d'obres deslligades de la publicació i destinades a ser contemplades com obres d'art en majúscula. En Ricard Opisso, junt amb la Lola Anglada o en Xavier Nogués, posem per cas, formen part d'aquella generació pretèrita de dibuixants que no necessitaven trair les seves eines habituals per a traspassar aquest llindar. És la gran diferència entre la plèiade de dibuixants d'aleshores i els actuals.