Ricard Opisso                                                                   Sortir   

Obra exposada.

L'exposició que hem preparat per aquest cinquanta aniversari de la mort de Ricard Opisso conté una setantena d'originals.  Aquestes obres abasten totes les tècniques que el dibuixant i pintor va utilitzar. Hi ha obres a l'oli, a l'aquarel·la, a l'aiguada, a la tinta amb ploma i al gouache, aquarel·la i llapis i llapis de colors. Per agrupar-les de manera que la seva consulta i visió sigui més còmoda, es podia fer una classificació per temes o per èpoques entre moltes altres. Tanmateix, hem decidit classificar-les segons el destí per al que estaven preparades.

D'això en resulta una distribució basada en la qualitat i l'acabat perquè totes les que estaven destinades a un cert tipus de publicació eren fetes amb la mateixa tècnica i, generalment, el mateix o similar formats. Les destinades a llibres de més luxe eren tractades amb més detall i esforç que les destinades a publicacions de curta periodicitat en les que primava l'enginy de l'acudit per sobre de la major laboriositat de l'artista dibuixant.

Naturalment els originals que presenten més diversitats són els que hem agrupat com "Originals d'exposició" ja que són les obres que l'Opisso preparava per a la seva exhibició en galeries. La majoria són obres en color que resulta més atractiu al públic comprador i algunes són de unes dimensions notables. La suma d'una gran qualitat artística i d'unes notables dimensions en fa unes obres francament excepcionals.

 

 Originals d'exposició    Tintes i aiguades

Dibuixos en blanc i negre per a revistes

Dibuixos en blanc i negre per a llibres