Ricard Opisso                                                                   Sortir   

Obra exposada. Dibuixos en blanc i negre per a llibres.

En aquest apartat, presentem una colla d'originals que van servir per il·lustrar un seguit de llibres dedicats als infants i de temàtica molt diversa. Van des de llibres d'educació científica com "El mundo que nos rodea" a llibres de contes com els de la "Biblioteca Natura" de la Impremta Eltzeviriana i Llibreria Camí.

Tos aquests són originals a tinta a la ploma i tenen un cert treball de trama que, si no dóna una excel·lència equiparable a les aiguades en blanc i negre sí que aparta la majoria d'aquests dibuixos de la línia estricta i els fa més rics. Molts d'ells tenen també una ambientació més enllà dels personatges, sigui un paisatge o un interior.