Coll                                                                  Sortir   

Josep  Coll i Coll (Barcelona, 1923 - 1984)

El 1936, en començar Franco la Guerra Civil, en Josep Coll tenia 12 anys i el seu pare que era paleta el va posar a treballar en les feines d’una pedrera. Malgrat tot continuà els seus estudis i, després, encara va continuar-los a l’Escola Industrial en l’especialitat de mecànica i a l’Escola d’Arts i Oficis en l’especialitat de delineació. Els estudis van augmentar la seva inclinació pel dibuix i al cap d’uns anys es presentà a diverses revistes on va ser ben acollit i començà a publicar. El 1946 apareixen els seus primers dibuixos a Chispa i, més tard, a Mundo Infantil, PBT, KKO, Pocholo, Nicolas, Timoteo i La Risa. El 1948 es presentà al TBO on en Joaquim Buigas, li comprà una carpeta d'originals i l’encoratjà. A partir de 1949, la col·laboració al TBO li fa deixar la feina de paleta que fins aleshores alternava amb la de dibuixant. Després d'una forta influència d’en Benejam arribaria a trobar un estil personal i inconfusible. També publicà a altres revistes en català, com Tururut o L'Infantil.

El 1964  deixa la feina de dibuixant i torna a fer de paleta ja que s'hi guanyava la vida més dignament que amb el llàpis a la mà. Als anys setenta, retornà a un TBO que ja havia entrat en crisi. Però, en aquest retorn, en Coll no trobà el seu camí i es desmoralitzà fins abandonar la revista definitivament i, quasi també, el dibuix. Els anys següents, rebutjà diverses ofertes per retornar. El 1981 publicà en alguna revista i pel 1982, el II Saló del Còmic de Barcelona li reté un merescudíssim homenatge. El mateix 1982 acceptà dibuixar a la revista Cairo, en una època de resorgiment i reorientació del còmic. Finalment, el 1984 apareix el recull “De Coll a Coll” en forma de publicació d’autor.

En Coll ha estat un dels millors dibuixants ninotaires de totes les èpoques. La galeria SICORIS ja li va dedicar una exposició exclusiva fa un temps.