Obra exposada                                   Sortir   

 

En complir-se 100 anys de l'aparició del TBO, la galeria SICORIS ha organitzat una exposició de més de 200 originals del dibuixos que van servir per editar les pàgines de la revista en les diverses èpoques. Tot i que la mostra no és exhaustiva, sí que presenta els principals dibuixants que van treballar pel TBO al llarg de la seva existència, sobretot en la primera i segona etapa. Hi ha originals de tots els grans noms que van  fer gran la revista. Pel que sabem és la mostra d'originals més àmplia i de més durada oberta al públic que mai s'ha fet. Destaquem especialment els originals corresponents a vàries portades de la revista.

 

Algunes portades del TBO   Una secció mítica:          Els grans invents del TBO  
 

Ayné 

 

Blanco Mestres Opisso
Batllori Castanys Morales Sabatés
 

Bech

 

Coll Moreno Tínez
Benejam Garcia Muntañola Urda
 

Bernet

 

Mestre

 

Nit

 

 

       
       

                                          

                                    

                                      

                              

                                

                                

                                                      

 

ere