Mestres                                                                  Sortir   

Salvador Mestres i Palmeta (Vilanova i la Geltrú, 1911 — Barcelona, 1975)

Molt afeccionat al cinema,  durant els anys quaranta formà un equip de dibuixants i es dedicà a la producció de pel·lícules d'animació. El mateix ja havia dibuixat la seva primera l'any 1934, abans de la Guerra Civil, demanera que fou un dels capdavanters del dibuix d’animació a Catalunya. És de destacar la seva participació en una sèrie de vuit pel·licules curtes sobre el personatge de Joan Milhomes, projectada en castellà (1940-45). També és remarcable la seva participació en la realització d'Alegres vacaciones, El mago de los sueños i Polito en el circo.

En el món del dibuix periodístic, començà el 1926 a Vilanova Esportiva i, en col·laboració amb Manuel Amat,  el 1930 fundà Prisma una revista literària que durà fins el 1936 quan es produeix la rebel·lió militar del General Franco que provocà la Guerra Civil. Posteriorment, col·laborà a u na revista de cinema, Films Selectos, una revista de filosofia Mirador, revistes d'humor sobre deports com el Xut!, La Rambla, abans de la Guerra Civil  i El Once, després d'aquesta. També col·laborà en revistes d'humor general com al setmanari infantil Pocholo de València, a En Patufet, L’Esquitx, Tururut! i, naturalment, el TBO.