Mestre                                                                  Sortir   

Albert Mestre i Moragas (Vic, 1896 - Barcelona, 1973)

Dibuixant humorístic i il·lustrador. Autodidacta, treballà de dibuixant al taller de litografia de Josep Llacuna. Va fer cartells anunciadors per a cinema i treballà en publicitat. En l'època de la Generalitat republicana col·laborà a Papitu (1921) i a L'Esquella de la Torratxa (1924 i 1925). l·lustrà un gran nombre de títols de la col·lecció La Novel·la Infantil Catalana, editada per Llibreria Vària, el 1924. Va col·laborar freqüentment al TBO, on dibuixà pàgines didàctiques i moralitzants i la secció de Visiones de Hollywood amb textos d'Antares (Artur Llorenç i Opisso) on s'hi representaven gràficament diversos episodis biogràfics de les estrelles del cinema americà. Un altra especiailtzació seva fou el dibuix humorístic de temàtica esportiva i en publicà abundantment a Boxeo, El Mundo Deportivo, La Jornada Deportiva i Sidral Deportiu.

També dibuixà per a publicitat, col·leccions de cromos infantils i llibres pedagògics de l’editorial Seguí, activitat per a la que resultà ideal el seu dibuix realista i detallista. Entre les  col·leccions de cromos infantils destaca una Història de Catalunya

En les novel·letes d'aventura, Albert Mestre feu una il·lustració realista i dinàmica, amb un dibuix de composició i perspectiva molt acurades com ara a Els fills del capità Botabara, El timbaler del Bruc, Els ballesters del rei o La dama de Montadit. En altres casos, el seu dibuix és més caricaturesc generalment si la literatura ho requereix com passa a La família Trampolí o a La tragèdia d'un gos xato. També són destacables les seves realitzacions per a les cobertes de les publicacions, amb tintes planes i una gran diversitat de composicions.