Una secció mítica:                                                  Sortir   

Els Grans Invents del TBO

  


El Profesor Franz de Copenhague i Els grans invents de TBO són una de les seccions mítiques del TBO que ha transcendit més enllà dels seus lectors. La referència internacional més clara d'una secció equivalent són les historietes que publicà Rube Goldberg un altre dibuixant ninotaire amb formació enginyeril. . La secció va aparéixer a vegades sense nom i, a vegades, amb noms com “Los Inventos Prácticos de TBO”, “Las ideas prácticas de TBO”, “Las grandes ideas de TBO” o “El profesor Franz de Copenhague”. El mateix nom de Profesor Franz de Copenhague tingué un naixement tortuós. La presència d'una imatge de savi-inventor acompanyava a vegades la secció i a vegades no i també anava canviat la cara que feia el professor. Sembla ser que la filiació danesa del professor es deu a que en Buigas agafà la inspiració per a la secció d'una secció similar que es publicava en una revista danesa.

La primera aparició de la secció es deu al dibuix d'en NIT  sota unes indicacions prèvies de Joaquim Buïgas qui feia quatre gargots sobre una idea a seguir i la passava a algún dels dibuixants de la revista per a que la desenvolupés. Però foren molts els dibuixants que la van tenir al seu càrrec. A més d'en NIT (Joan Macias), cal citar en «Tínez» (Joan Martínez Buendía), en Louis Forton, en Josep Serra Massana, en Modest Méndez Álvarez, en Manuel Urda Marín, en Maurice Cuvillier, en Marí Benejam Ferrer, en Francesc Tur Mahe i en Josep Maria Blanco Ibarz.  I per sobre de tots ells, en Ramon Sabatés i Massana que seguint les ordres de l 'Emili Viñas va consolidar la secció amb tres mesures importants: li va assegurar la periodicitat setmanal, va triar una imatge definitiva per al professor Franz i va assegurar que en Ramón Sabatés s'encarregués totalment de la secció tant fent els dibuixos com triant o pensant els "invents" que s'hi havien d'encabir. A partir d'aleshores, la secció es publicà ininterrompudament durant quasi 50 anys, de manera que s'integrà en l'imaginari col·lectiu de vàries generacions. Un "invent del TBO" era una referència popular per esmentar estris i qüestions on l'aparatositat de la tecnologia provocava la rialla. Al recull d'invents que feu Ediciones del Cotal l'escriptor Terenci Moix destacà que el nom de "Profesor Franz de Copenhague" fou "una de les escasses vocacions europeïstes que es van permetre a l'Espanya franquista".  Els següents originals són una mostra de l'evolució i els trets distintius de la secció:

 

Benejam

Benejam

Costa

Tínez

Tur

Tur

Sabatés

Sabatés

Sabatés

Sabatés

Sabatés

Sabatés

Sabatés

Sabatés

Sabatés

Sabatés