Nit                                                                  Sortir   

Joan Macias

En Joan Macias fou qui el 1923 publicà al TBO la primera pàgina de la secció Los grandes inventos del TBO que seria una de les més exitoses de la publicació i que després aniria a parar a les mans de diversos dibuixants. També als anys 20 dibuixà repetidament per a B.B que, el 1920, aparegué amb el subtítol de Suplemento femenino del TBO, i que en la seva venda a part del TBO arribà a un tiratge 20.000 exemplars setmanals.

És particularment destacable la gran mida dels originals dels dibuixos de Nit, cosa que li facilitava un treball detallat i minuciós que acompanyat d'una bona tècnica fa del seus originals unes belles obres. En reproduir-les als tallers d'impremta i reduir-ne la mida, es perd una part d'aquesta bellesa.