TBO 100 anys       Sortir   

De la Guerra Civil al final

Després de la guerra de Franco, el TBO tenia les mateixes dificultats que totes les empreses en un País devastat i empobrit, culturalment i material, amb represàlies i amenaces constants sobre la societat catalana fos quin fos el seu tarannà. D'altra banda, els governants franquistes havien prohibit la publicació de qualsevol revista escrita en català cosa que impedí la reaparició d'En Patufet i deixava el TBO sense una competència important.

El 1943, es crea “Buigas, Estivill y Viña, S. L.” que reassumeix la titularitat del TBO. Buigas i Viña eren els socis d'abans de la guerra i Estivill era la vídua d'en Tomeu Bauzà que havia mort. La redacció del TBO es va traslladar al C. Aribau, 177 i la impressió als tallers Baguñà, que eren els que abans imprimien En Patufet i que s'havien quedat sense gaire feina en prohibir-se aquest.

De 1942 a 1952, surten 131 exemplars no numerats i sense data d'aparició. Finalment, el 1952 es reprèn la numeració, entrant nous dibuixants i també en Carles Bech que acabà substituint a en Buigas com a guionista quan aquest v morir. S’arriba a un tiratge de 350 000 exemplars i es publiquen diversos números en català.

El 1984, el gerent Albert Viña, fill del soci històric, ven l’empresa a l’editorial Bruguera i, en enfonsar-se Bruguera el 1986, el Banco de Crédito Industrial es queda el fons editorial que revèn al Grupo Z per a les seves Ediciones B. Així, el 1988, ressuscità el TBO publicant mensualment sota la direcció de Víctor Mora uns 105 números i arribant fins el 1998. Es torna a renumerar a partir del número 2000 i es publiciten com a TBO 2000 aprofitant tant el número de edicions més o menys ben calculades com la proximitat de l'any 2000 que començava a tenir un cert interés mediàtic.

A partir d'aleshores, s'han publicat esporàdicament, albums recopilatoris dedicats a autors, a temes, a números extraordinaris però no hi ha hagut cap intent de donar vida pròpia i nova a la capçalera que ara fa cent anys va aparèixer.

 

           Tornar >>>